O obci

Popis obce
Obec Strachoňovice se nachází asi 6 kilometrů jihovýchodně od města Telče, v okrese Jihlava, v kraji Vysočina. Leží v údolí potoka Ochozín, vlévajícího se pod obcí do Moravské Dyje. Průměrná nadmořská výška obce je 513 metrů nad mořem.
V minulosti se ve středu obce nacházely dva rybníky, jeden z nich byl z důvodu zanášení kolem roku 1965 vysušen. V centru obce dnes stojí budova obecního úřadu, jednotlivé domy jsou situovány kruhově kolem návsi. V současnosti je ze 42 domů s popisnými čísly 1-45 trvale obydleno 24 domů, 14 je používáno především k rekreaci a zbývající jsou trvale neobydlené.

foto foto

Historie obce
Strachoňovice jsou poměrně starou obcí, první zmínky o ní pocházejí z poloviny 14. století, přesněji z roku 1353, kdy Bohunek z Volfířova dal zapsat polovinu této obce Mareši Mutišovi, purkrabímu na hradě Roštejn. Od roku 1390, kdy byla prodána Jindřichovi z Hradce, majiteli Telče, až do poloviny 19. století (1849) pak byla ves součástí telčského panství.

Historie držitelů selských gruntů v obci

foto foto

Vývoj počtu obyvatel
Podle posledního sčítání lidu z roku 2001 má obec 82 obyvatel, podle novějších údajů z roku 2008 pak 85 obyvatel. Počet jejích obyvatel se za posledních 100 let podstatně snížil – v roce 1891 měly Strachoňovice skoro dvojnásobný počet obyvatel.

V následující tabulce lze porovnat vývoj počtu obyvatel.

Rok 1850 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961
Počet obyv. 186 168 177 159 165 150 165 143 133 143

Správní zařazení
Do roku 1849 patřily Strachoňovice pod panství Telč. V letech 1850 až 1855 byla ves podřízena podkrajskému úřadu v Dačicích a Okresnímu soudu v Telči, mezi lety 1855 až 1868 potom Okresnímu úřadu v Telči. Po znovurozdělení soudní a veřejné správy byly Strachoňovice opětovně podřízeny Okresnímu hejtmanství v Dačicích. V roce 1919 přešly pod dačickou okresní správu politickou, v roce 1928 pod tamní okresní úřad. Po územní reorganizaci roku 1949 se staly součástí správního okresu Dačice v nově vzniklém Jihlavském kraji. V roce 1960 pak byly přeřazeny pod Jihlavský okres v kraji Jihomoravském. Od roku 2002 jsou pak součástí nového kraje Vysočina.
V roce 1980 byla obec připojena ke střediskové vsi Radkov, o šest let později přímo pod město Telč, ale v roce 1991 se Strachoňovice opět osamostatnily.

Církevní správa
Co se týče církevní správy, spadaly Strachoňovice od nepaměti pod správu obce Radkov, ležící asi 1 kilometr severozápadně od obce. Radkov byl od roku 1601 filiálkou farního úřadu v Urbanově, roku 1784 byl vyfařen a vytvořil samostatnou farnost, ke které kromě Strachoňovic patřila (a dodnes patří) blízká obec Slaviboř. Tato farnost dnes spadá pod děkanství telčské.

 

 

 

 

 

 

 

Starosta:
František Bartík, tel.:725 101 045
strachonovice@volny.cz

Místostarosta:
Miroslav Líčka, tel:725 106 532

Účetní obce:
Ing. Michaela Svobodová, tel: 602 815 095

- Úřední deska -

 

Aktuální počasí 

Výhled počasí 

Počasí Strachoňovice - Slunečno.cz

© WebCzech.cz